Wilt u graag:


• lekker in uw vel zitten?
• zekerder overkomen en meer zelfvertrouwen hebben?
• met plezier naar uw werk gaan?
• meer genieten van leuke dingen?
• gelukkiger met anderen samenleven en samenwerken?
• beter slapen?
• minder piekeren?
• meer energie hebben?
• beter met stress kunnen omgaan?

Als u deze vragen vaker met 'ja' dan met 'nee' kan beantwoorden, dan kunt u daar op een eenvoudige manier wat aan doen!

Op deze site kunt u lezen op welke manier. 

Counselling

Counselling is een laagdrempelige manier van psychische hulpverlening die voornamelijk wordt toegepast bij cliënten met een gezonde emotionele basis, die behoefte hebben aan zelfreflectie en hernieuwing van de persoonlijke balans. Counselling is geschikt voor iedereen die stress ervaart, het gevoel heeft dat alles teveel is of tegen problemen aanloopt binnen het gezin, op het werk, op school of in de relatie. Als counsellor probeer ik de cliënt manager te laten worden van zijn/haar probleem.  

Counselling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het counsellingtraject vergoed wordt door een derde partij, zoals een werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder toestemming van de cliënt.

Ik sta ingeschreven als registercounsellor bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling onder lidmaatschapsnummer 112594.
Ik ga uit van de gedragscode die door de ABvC is opgesteld.

Voor verdere info: www.abvc.nl 

Contact

Voor het maken van een afspraak en/of omschrijving van de hulpvraag kunt u een mail sturen naar:     info@hartcounselling.nl

Volgen

LinkedInFacebook

Bezoekadres

Nabij gratis parkeerplaats en dichtbij busstation Elburg Het adres is: Ledige Stede 31, 8081 CS Elburg

Privacyverklaring